ลักษณะของคลังเช่าสินค้าที่ดี ที่ควรตรวจสอบก่อนตัดสินใจเช่า

ในปัจจุบันธุรกิจที่ต้องบอกว่ามาแรงที่สุดในตอนนี้ ก็คือธุรกิจที่เกี่ยวกับอี คอมเมิร์ซ หรือที่เกี่ยวกับการค้าออนไลน์ เพราะคนส่วนใหญ่หันมาเลือกใช้การซื้อของผ่านทางออนไลน์กันมากกว่าเดิม โดยเฉพาะตั้งแต่วิกฤติโรคระบาดโควิด-19 เข้ามา และธุรกิจที่ตามมาเป็นเงาตามตัวเลยก็คือ ธุรกิจที่เกี่ยวกับการขนส่ง และธุรกิจที่เกี่ยวกับโกดังคลังสินค้า หรือ คลังสินค้าให้เช่ากรุงเทพ ที่เอาไว้สำหรับเป็นที่พักสินค้า

เนื่องจากธุรกิจที่เกี่ยวกับการขนส่งสินค้า ต้องไปทั่วไปประเทศอยู่แล้ว ดังนั้นโกดังสำหรับเก็บสินค้าจึงต้องมีทุกที่ หากคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังคิดอยากจะมีโกดังสำหรับเก็บสินค้าบ้าง เพื่อเอาไว้ใช้ในธุรกิจขนาดเล็กของคุณเอง หากเลือกการเช่าแทนการสร้าง สิ่งที่คุณต้องดูก่อนเริ่มเช่า มีดังนี้คือ

สิ่งที่ต้องดูให้ดี ก่อนทำการเช่าคลังสินค้า

1.มีพื้นที่ใช้งานที่มีประสิทธิภาพ

เพราะโรงงานต้องมีสัดส่วนต่างๆ ในโรงงาน เพื่อทำงานแต่ละแผนก เพราะฉะนั้นโรงงานหรือโกดังสำหรับเก็บสินค้าที่ดี ควรจะมีเลย์เอาท์ที่เหมาะสมในการแบ่งสัดส่วน เพื่อให้การทำงานเต็มไปด้วยประสิทธิภาพ แต่หากสถานที่เช่าไม่สามารถจัดสรรพื้นที่อย่างที่กล่าวไปได้ ก็จะเกิดปัญหาตามมาทันที เพราะต้องเสียค่าใช่จ่ายในกาต่อเติม

2.ความปลอดภัยของคลังสินค้า

ข้อนี้ถือว่าสำคัญมากในการเช่าคลังสินค้า ระบบความปลอดภัยของโรงงาน ต้องสามารถใช้งานได้ปรกติ รวมถึงระบบการรักษาความปลอดภัยภายในโรงงงาน ที่จะมองข้ามไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นสัญญาณป้ายเตือนในแต่ละจุด เพื่อให้ผู้ที่เข้ามาใช้งานได้ระมัดระวัง โดยเฉพาะโรงงานที่มีวัตถุอันตราย หรือเครื่องจักรที่เสี่ยง ระบบรักษาความภัยถือว่าจำเป็นมาก

3.พื้นที่ในการขนถ่ายสินค้า

พื้นที่ในการขนถ่ายสินค้าขึ้นรถ หรือลงรถก็คือว่าสำคัญเช่นกัน ซึ่ง คลังสินค้าให้เช่ากรุงเทพ ที่ดี ควรมีสถานที่ที่เอาไว้สำหรับขนถ่ายสินค้าที่เหมาะสม สะดวกสบาย โดยเฉพาะรถบรรทุกที่มีขนาดใหญ่ และที่ควรคำนึงในเรื่องนี้ก็คือ พื้นที่สำหรับจอดรถเพื่อขนย้ายสินค้า ไม่ควรจะไปข้ามเขตไปยังบริษัทอื่น เพราะนั่นอาจจะทำให้เกิดปัญหาในภายหลังอีก

4.การใช้พลังงานในคลังสินค้า

ลักษณะของคลังสินค้าสมัยใหม่ ควรจะมีระบบไฟฟ้าที่ครบถ้วน และควรเป็นระบบที่ประหยัดพลังงานด้วย นั่นก็เพื่อให้ประหยัดต้นทุนเรื่องค่าใช่จ่ายนั่นเอง หากคุณเลือกคลังสินค้าได้แบบอย่างหลังได้ ก็จะช่วยให้ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับไฟฟ้า ประหยัดลงไปได้เยอะ ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายหลักๆ ในโรงงานและคลังสินค้าเลยก็ว่าได้

5.มาตรฐานของคลังสินค้า

การเช่าคลังสินค้า นอกจากจะต้องดูพื้นที่ใช้สอย ดูเรื่องความสะดวกสบายในการใช้งานแล้ว เรื่องของมาตรฐานของโรงงานหรือคลังสินค้าเองก็สำคัญเช่นกัน เพี่อให้มั่นใจได้ว่าหลังจากใช้งานไปแล้ว จะไม่เกิดความเสียหายเกี่ยวกับตัวอาคาร หรือว่าเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆ ในคลัง ซึ่งนั่นอาจทำให้การทำธุรกิจของเราดี้รับผลกระทบด้วย

สรุปเกี่ยวกับลักษณะของคลังสินค้าที่ดี

จากที่กล่าวมาทั้งหมดจะสรุปได้ว่า การเลือก คลังสินค้าให้เช่ากรุงเทพ ต้องมีการดูรายละเอียดให้ครบทุกข้อที่กล่าวไป เพื่อเป็นการลดข้อบกพร่องในการทำงาน และเพื่อให้การทำงานในคลังสินค้ามีประสิทธิภาพ และความปลอดภัยที่สูงด้วย เรื่องเหล่านี้จึงเป็นเรื่องที่ควรใส่ใจให้ดีที่สุด