ราคาโซล่าเซลล์ 1000w

ราคาโซล่าเซลล์ 1000w ประมาณเท่าไหร่ เพียงพอต่อการใช้งานไหม

ราคาโซล่าเซลล์ 1000w เท่าไหร่ เป็นคำถามที่ใครหลายๆ กำลังหาคำตอบ การติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ในปัจจุบันต้องยอมรับเลยว่าเป็นที่นิยมมากๆ ประโยชน์หลักก็คือช่วยประหยัดค่าไฟในแต่ละเดือนได้ในระยะยาว เป็นพลังงานที่สะอาดไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและยังช่วยให้พื้นที่ห่างไกลหรือบ้านที่ห่างไกลจากการไฟฟ้าฯ ได้มีไฟฟ้าใช้ในการดำรงชีวิตเพื่ออำนวยความสะดวกสบายด้วย วันนี้เราจะพาทุกคนมาไขข้อสงสัยกันว่าราคาโซล่าเซลล์ 1000w ประมาณเท่าไหร่ เพียงพอต่อการใช้หรือไม่

จริงๆ แล้วแผงโซล่าเซลล์ 1000w เหมาะกับการใช้งานในบ้านสวนเล็กๆ หรือบ้านหลังเล็กที่ไม่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรมากมายเช่น ไฟ ทีวี ตู้เย็น พัดลม เครื่องซักผ้า เป็นต้น ก่อนที่จะตัดสินใจว่าควรติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ 1000w ดีไหม เพียงพอต่อความต้องการใช้งานหรือเปล่าต้องมีการคำนวณหาการใช้ไฟฟ้าเพื่อการติดตั้งที่เหมาะสม

สูตรที่ใช้คำนวณ คือ จำนวนวัตต์ x เครื่องใช้ไฟฟ้า x ชั่วโมงการใช้งาน

ยกตัวอย่าง เช่น บ้านมีเครื่องซักผ้า 1 เครื่องใช้ไฟ 320 วัตต์ ใช้งาน 2 ชั่วโมง มีหลอดไฟ 3 หลอด 10 วัตต์ ใช้งาน 4 ชั่วโมงมีทีวี 1 เครื่อง 80 วัตต์ ใช้งาน 2 ชั่วโมง จะได้ค่า ดังต่อไปนี้

เครื่องซักผ้า 320w x 1 x 2 = 640w

หลอดไฟ  10w x 3 x 4 = 120w

ทีวี 80w x 1 x 2 = 160w

รวม 640w + 120w + 100w = 860w

หมายความว่า การติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ขนาด 1000 วัตต์นั้นเพียงพอต่อการใช้ไฟแล้ว สำหรับส่วนประกอบของระบบโซล่าเซลล์ มีอะไรบ้าง โดยหลักๆ แล้วจะมีแผงโซล่าเซลล์ เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าหรืออินเวอร์เตอร์ แบตเตอรี่ทำหน้าที่เก็บกระแสไฟฟ้าที่ได้จากแผงโซล่าเซลล์และเครื่องควบคุมทำหน้าที่ชาร์จไฟที่ได้จากแผงโซล่าเซลล์ลงมายังแบตเตอรี่ จากนั้นจะทำหน้าที่ควบคุมการจ่ายไฟจากแบตเตอรี่ไปยังเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ภายในบ้านเรือน

ราคาโซล่าเซลล์ 1000w ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง ชนิดของแผงโซล่าเซลล์เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญ แผงโซล่าเซลล์หลักๆ มีอยู่ 3 ประเภท คือ แผงโซล่าเซลล์ชนิดโมโนคริสตัลไลน์ ชนิดโพลีคริสตัลไลน์และชนิดฟิล์มบาง ซึ่งถ้าเป็นแผงโซล่าเซลล์ชนิดโมโนคริสตัลไลน์มีจะมีประสิทธิภาพสูงสุดในการแปลงพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นกระแสไฟฟ้า จึงทำให้มีราคาสูงเช่นเดียวกัน ราคาประมาณ 6,000-8,000 บาทต่อ 1 แผง การติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ ไม่ได้มีแค่แผงโซล่าเซลล์แต่ยังมีอุปกรณ์อื่นๆ ตามที่เราได้กล่าวไปข้างต้นด้วย ดังนั้น จึงสรุปโดยรวมเลยว่าราคาโซล่าเซลล์ 1000w  แบบครบชุด มีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 60,000-70,000 บาท แม้ว่าการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ จะค่อนข้างมีต้นทุนสูงในระยะแรกแต่ในระยะยาวสามารถคืนทุนให้กับผู้ติดตั้งได้อย่างแน่นอน